Sunday, June 27, 2004

yaaru neenu ??!!

"yaaru neenu ??!!

KannadaAudio.com Forum - yaaru neenu ??!!:


ದುಃಖ ತಪ್ತನಾದಾಗಲೂ ದೂರದ ಸಂತಸದ ಚಿಲುಮೆಯತ್ತ ಕೈದೋರುವ,
ಅನನ್ದದಲಿ ತೇಲುತಿರುವಾಗಲೂ ಸಮಚಿತ್ತದುಪದೇಶ ನೀಡುವ,
ಭಾವುಕನಾಗಿ ಹಾಡುವಾಗಲೂ ಶ್ರುತಿ_ಲಯ_ರಾಗಗಳಾಗುವ,
ಮೈದಣಿವೇರಿ ಮಲಗಿದಾಗಲೂ ಸುಂದರ ಕನಸಾಗುವ,
ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲಿ ನಡುಗಿದಾಗಲೂ ಶಾಖವಾಗುವ,
ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಲಿ ಬೆಂದಾಗಲೂ ತಂಗಾಳಿಯಾಗುವ,
ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಮಳೆಯಲಿ ನೆನೆದಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಪ ಕೊಡೆಯಾಗುವ,
ವಿಶಾಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆವಾಗಲೂ, ಸಿಹಿನೀರ್ಗೆರೆ ಯಾಗುವ,
ಘೋರ ಅರಣ್ಯದಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗುವ,
ಜೀವನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗಲೂ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಸವಾಗುವ,
ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಗಲೂ ಉಪಾಯವಾಗುವ,
ಬಾಳ ತಿರುವುಗಳ ತುಮುಲದಲ್ಲಿದ್ದಗಲೂ ನಿಶ್ಕರ್ಶೆ ಯಾಗುವ,
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾದಾಗಲೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ,
ಓ! ಮನಸೆ!! ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಪಡೆದ ನಾನೆ ಧನ್ಯ..
ಅಂದ ಹಾಗೆ.. ನೀನು ಯಾರು??!!

3 comments:

Anonymous said...

this is kannadanannausiru.blogspot.com

yaaru neenu??? thumba chennagide

Murali Mohan said...

ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗು ಬೇಟಿ ಕೊಡಿ.
http://kathe-githe.blogspot.com/

Manjunath Rolli said...

Odi tumba khushi aaytu ... Very intresting .. Pls keep it up ..