Tuesday, October 26, 2004

KannadaAudio.com Forum - DhruDha saMkalpa


KannadaAudio.com Forum - DhruDha saMkalpa

ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ

ಗಂಡನೊಮ್ಮೆ ತನ್ ಕಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟ್ಯನ್ನು ಸವರುತ
ಸತಿ ಸುತರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವ ಮಾಡಿದ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಯೋಗಾಸನ ಪಥ್ಯ ಗಿಥ್ಯ ಮಾಡುತ
ಗ್ಯಾರಂಟೀ ಕರಗಿಸುವೆನು ಬೃಹತ್ ಜಠರ ಕಾಯವ, ಬೃಹತ್ ಜಠರ ಕಾಯವ

ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಸಾಸಿವೆಯದು ಚಿಟಚಿಟ ಕಲರವಿಸುತೆ
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಿ ಶಬ್ದವೆಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯ್ತು ನೋಡುತೆ
ಬೇಳೆ ಸುರಿದು ಸತಿಯು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹನಾದಳು ಮಸಿಯುತ
ಪತಿದೇವನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸಾಸಿವೆಯಂತೆ ಚಿಟ ಚಿಟ

TVಯಲ್ಲಿ Tom&Jerry ನೋಡುತಿದ್ದ ಬಾಲಕ
Tom ಬೆಕ್ಕದು Jerry ಹಿಡಿಯಲು ಸಂಕಲ್ಪವ ಮಾಡುತ
ಶತ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ Tom ಸೋತಿತು ಸೊರಗುತ
ನೋಡುತಿದ್ದ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲ ಉರುಳಿ ಉರುಳಿ ನಲಿಯುತ

ಕೋಣೆಯೊಳಗಿ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿ ಯೋಗಕೆಂದು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ
ಕೋಣೆ ಕದವ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಗಂಡನು
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಸುತನು ಕದದ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ
ಗೊರಕೆ ಕೇಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೀಗೆಂದನು

ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡುತಿರುವೆ ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ
ಇದರ ಹೆಸರು ಶವಾಸನವು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆಂದು
ಇಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಮಡದಿ ತಂದ ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ದೋಸೆ ತಿಂದ
ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸಕೆಂದು ಹೊರಟು ನಿಂತ

ಕಾರ್ತಿಕ್..
Hut in Motion

This is a hut captured when we were travelling to Hornad from Kalasa from Bus


Monday, October 25, 2004

KannadaAudio.com Forum - namana gaNapatige

KannadaAudio.com Forum - namana gaNapatige:


ನಮನ ಗಣಪತಿಗೆ ತತ್ವನಾದವಗೆ ವಿಶ್ವದಣುವಣುವ ಕರ್ತನಿಗೆ
ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಧರಿಸಿದಾತನಿಗೆ ನಮನವಿದು ಲಯ ಕರ್ತನಿಗೆ

ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮನಾದವನೆ ಹರಸು ನನ್ನಯ ಹರಸುತನೆ
ಹರಸು ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ನುಡಿವನ ಹರಸು ಸ್ಮರಿಸುತ ಕೇಳ್ವನ
ಹರಸು ಮೂಡಣದಿಂದ ನನ್ನಯ ಹರಸು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದಲಿ
ಹರಸು ಪಡುವಣದಿಂದ ನನ್ನಯ ಹರಸು ಉತ್ತರದಿಂದಲಿ
ಹರಸು ಗಣಪನೆ ಊರ್ಧ್ವದಿಶಿಯಲಿ ಹರಸು ಅಧರದ ದಿಶಿಯಲಿ
ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನನ್ನನೆ ರಕ್ಷಿಸೋ ಗಣಾಥನೆ

ನೀನು ವಾಜ್ಮಯ ನೀನು ಚಿನ್ಮಯ ನೀನು ಆನಂದ ಪೂರನು
ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಮಯಾದಿ ಪೂಜಿತ ನೀನು ಅದ್ವಿತೀಯನು
ಮೂರು ದೇಹ ಕಾಲಾತೀತನೆ ಸರ್ವ ಶಕ್ತ್ಯುತ ಗಣಪನೆ
ಪಂಚಭೂತವು ನೀನೆ ಆಗಿಹೆ ಮೂಲಾಧಾರದಿ ನಿಂತಿಹೆ
ನೀಲ ಗಗನದಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಸದಾ ಇರುವವರಂತೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಸದಾ ಇರಲೆಂದು ಬೇಡುವೆ"

namana gaNapatige tatvanaadavage
vishvadaNuvaNuva kartanige
poorNa brahmaaMDa dharisidaatanige
namanavidu laya kartanige

ella jeevigaLa aatmanaadavane
harasu nannaya harasutane
harasu ninnaya naama nuDivana
harasu smarisuta kELvana

harasu mooDaNadiMda nannaya
harasu dakShiNadiMdali
harasu paDuvaNadiMda nannaya
harasu uttaradiMdali

harasu gaNapane oordhvadishiyali
harasu adharada dishiyali
ella dikkugaLiMda nannane
rakShisO gaNaathane

neenu vaajmaya neenu chinmaya
neenu aanaMda pooranu
neenu brahmamayaadi poojita
neenu adviteeyanu

mooru dEha kaalaateetane
sarva shaktyuta gaNapane
paMchabhootavu neene aagihe
moolaadhaaradi niMtihe

neela gaganadi soorya chaMdraru
sadaa iruvavaraMteyE
ninna mElina nanna bhaktiyu
sadaa iraleMdu bEDuve"

Thursday, October 21, 2004

Afraid of what ?

Why is she running ??
What is she afraid of ??
Is innocence in danger ??Wednesday, October 20, 2004

Go Kuduremukh

At last it was friday. We were waiting eagerly for it. We had planned to go for a Team outing to Kuduremukh and nearby places. We strated from office at about 10PM in 2 buses. One of the buses could not reach our office on time because of the heacy traffic.
After the whole night journey we reached Kalasa, where we had booked a couple of hotels to accommodate around 60 people.

After yummy breakfast we started to a place called Hanuman gundi.

We had climb down thousands of steps to reach beneath the waterfalls. It was amazing falls. Spend a couple of hours there.

Hanuman gunDi


From there we started a place called Ganga moola, where in we had to trek for a couple of KM. We reached a kinda jungle where in a big structure of rocks were found. That was supposed to be the origin point of three rivers, Tunga, Bhadra and Netravati.

Ganga moola


From there we led to a place caled Nature camp where in we had our lunch. It was amazing place. Very beautiful place. We had our lunch, played some games and spent some 3-4 hours there.

Tug-of-war

Fire in the mountain run run run

My Girl Friend ??


We were all tired like hell. We relaxed at camp fire at night. Had some team games. Enjoyed a lot. There was prize distribution and other ceremonies. Had dinner and slept off..


Sunday early morning we led to Hornad, to see Annapoorneshwari devi. It was very near from Kalasa. We were back at around 9. Had breakfast on a hilly place. Enjoyed a lot.
We checked out rooms after breakfast and started back towards bangalore. We visited Halebeedu. Near Halebeedu we had our lunch. Spent a lot of time at Halebeedu. Did some shopping etc. Started towards Bangalore.. Had dinner in some dhabha.. Reached office by modnight.

Group photos
Tuesday, October 05, 2004

Team Outing

Going to Kuderemukh from office this weekend. Its a team outing. Everything is being prepared for that.. We have been having lot of pre-events as a part of this outing..

First one was Logo and Caption competition for this outing..

My caption was --> Work-O-ma Relaxangamaya
However dint get selected.

Winning Logo isI conducted Quiz program. uff.. very tough to get questions.. any way it was really good.. we all enjoyed a lot.. here is a snap shot..

Remember??? I was seeta

Folks,

Sometime back I had told you guys that we had performed a skit called Modern RamayaN and I took Seeta's role. Here are some pics .. Enjoy..

Seeta and Ram


Seeta and Lakshman


Seeta and Ravan


Funny part is I got best actor award hahhaaPS: Thanks to Vallabhi for teaching me an alternative to PhotoBlog..

Pulsar Mileage

I am very happy .. First mileage of my bike is 65 ... yahooooooo ..
I expected around 55 ..

Here is a snapshot

Monday, October 04, 2004

KannadaAudio.com Forum - tavaka


KannadaAudio.com Forum - tavaka:

ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲೆದಾಡುವ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ
ನನ್ನ ಕಂಗಳು ಅರಸುತಿದ್ದರೂ
ತೆರೆಯಾಚೆ ಮರೆಯಾಗಿಹ ನೀನು
ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದೆಯ .. ನನ್ನ ಕಂಗಳ ತವಕವ

ಚಾಮರಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿ
ಸವಿದನಿಯ ಕೇಳಲು ಹಾತೊರಿದಿದ್ದರೂ
ಮೆಲುದನಿಯಲೆ ನುಲುಗುತ್ತ ನೀನು
ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದೆಯ .. ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳ ತವಕವ

ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿ ಕಾಯುವ ಚಾತಕದಂತೆ
ನನ್ನ ಮನವು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಹಾತೊರೆಯುತಿರಲು
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಹ ನೀನು
ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದೆಯ .. ನನ್ನ ಮನದ ತವಕವ

ಶಮಿಸೆಯಾ ನೂರಾರು ತವಕವ ?
ನೀಗಿಸೆಯಾ ನೂರಾರು ಬಯಕೆಯ ?

ಕಾರ್ತಿಕ್ ..

Can't photoblog :((

I can not photoblog from my office network. Hello says Network error. I am not sure..

ooooooooo I am sad.. folks any alternatives??

Sunday, October 03, 2004

Sincerity

trnnnnnng trnnnnnnnnng .... it was my cell phone.. I picked up.. It was very sweet female voice, could not recognise though.
I was actually sitting on a stone bench on footpath of JC road. I had to paint my bike's number plate.
"who is this" I asked her.She was actually my colleague. She asked me whether I have seen her cell phone. Actually previous evening she had come to my place to listen to some music. She doubted whether she might have left it near my desk and I might have safely kept it somewhere. But I did not have any idea about it. So I tol I am not sure. She was almost like crying. She loved her cute phone very much.
Came back to office and visited her and told her she would defintely get it back. Bad thing is she had switched that off as battery was down.
Afternoon at around 3 she was ran out of office and back with her beloved phone. She came to me explained the whole story. Actually she had lost her phone in an Auto the previous evening. That Auto driver had seen that phone in morning and tried to reach her home number at her home town and informed that she had left in his Auto itself and then her parents had called her and told all these things. and she contacted him and he came back to office to give that phone back..
Great guy.. I am feeling very proud. Very happy as she got her beloved phone tooo.. Just wanted to share it with you guys.